مادران باردار در چه شرایطی روزه بگیرند

اولین سوال این است که آیا مادری که در دوران شیردھی به فرزندش است، باید روزه بگیرد؟ اکثر ادیان این اجازه را به مادران داده اند تا روزه نگیرند. زیرا شیردادن به نوزاد، ثوابی کمتر از روزه ندارد. اما بگذارید این قضیه را از منظر پزشکی بررسی کنیم.

کودک شما چند ماهه است؟

اگر کودک شما زیر ۶ ماه است، بھتر است روزه نگیرید. نوزاد شما نیاز به مواد غذایی ای دارد که فقط از طریق شیر شما می تواند دریافت کند و ھرگونه کوتاھی شما در تغذیه ی مناسب دوران شیردھی، می تواند روی رشد کودک تاثیر بگذارد. کودک شش ماھه با کودک یکساله فرق دارد. زیرا کودک یکساله می تواند غذاھای جامد بخورد و مواد موردنیاز خود را از سایر منابع نیز تامین کند. اما کودک زیر شش ماه فقط به شیر مادرش وابسته است.

روزه گرفتن در دوران شیردهی به کودک آسیب میزند؟

روزه گرفتن شما به کودک آسیب نمی زند. زیرا ھر زنی می تواند تا ۲۴ ساعت چیزی نخورد، بی آنکه روی تولید شیر او تاثیری داشته باشد. ھمچنین در شرایط نرمال، روزه گرفتن روی میزان تولید شیر شما نیز تاثیری ندارد. بدن شما باھوش تر از آن چیزی است که فکر میکنید و براحتی خود را با شرایط جدید تطبیق میدھد و میزان مصرف کالری خود را کاھش میدھد. با این وجود اگر حس کردید روزه گرفتن روی حال طبیعی خودتان تاثیر منفی گذاشته است، بھتر است روزه ی خود را بشکنید.

آیا محتوای شیر من با روزه گرفتن عوض میشود؟

در حالت طبیعی، محتوای شیر با روزه گرفتن تغییری نمی کند. اما اگر روزه گرفتن شما منجر به از دست دادن وزن شود، نوع چربی موجود در شیر شما تغییر خواھد کرد. اما مقدارش تغییری نمی کند. البته نوع چربی در مادران مختلف و در یک مادر در دوره ھای مختلف می تواند فرق کند. بدن شما از چربی برای تولید شیر استفاده میکند و اگر چربی موردنیاز را در غذایی که میخورید، پیدا نکند، به سراغ چربی ھای ذخیره شده در بدن شما می رود. باردار شدن بارداری و زایمان نگهداری نوزاد کودک نوپا پیش دبستانی مادران روزه گرفتن برای مادران شيرده ­

آیا روزه گرفتن به مادر شیرده آسیب میزند؟

بررسی ھا نشان می دھد که روزه گرفتن تاثیری روی ترکیبات خون در مادران شیرده ندارد. اما اگر در حین روزه دچار کم آبی شوید، ممکن است دچار سرگیجه، ضعف، بی حالی و سردرد شوید و در این شرایط باید روزه خود را با یک لیوان آب بکشنید. یک لیوان آب با کمی نمک و کمی شکر مصرف کنید و استراحت کنید. اگر پس از نیم ساعت حالتان خوب نشد، بھتر است به پزشک مراجعه کنید.

مراقبت از خود در روزهای روزه داری

۱- خرید و خرده کارھای روزمره که نیازمند انرژی ھستند را قبل یا پس از گرفتن روزه انجام دھید.

۲- برنامه غذایی کاملی را برای شب ھا که می توانید غذا بخورید داشته باشید.

۳- در طول روز به میزان کافی استراحت کنید به نوای بدن خود گوش دھید، ھر کسی بدن خود را بھتر می شناسد.

۴- در صورت لزوم در موارد خاص به پزشک مراجعه کنید.

تغییرات شیر مادر و تغذیه ء مادر

۱- حتما برای سحر بیدار شوید و غذا بخورید.

۲- ھنگامی که روزه نیستید، بخصوص قبل از سحر، مقدار زیادی مایعات مصرف کنید.

۳- تغذیه مناسب در زمان افطار را فراموش نکنید. بدن شما نیازمند انواع مواد معدنی و انرژی فراوان است.

۴- برخی تحقیقھا نشان میدھد که میزان پتاسیوم، روی و منیزیم در شیر مادر کم می شود. برای جبران این مواد افطار خود را با مواد مغذی غنی کنید و از شام تا سحر، به خوبی از مواد گوناگون تغذیه کنید.

۵- شما می توانید از مکمل ھای ویتامینی از جمله مکمل ۱۰ میلی گرم ویتامین دی استفاده کنید. قبل از شروع روزه در زمان سحری می توانید آنرا میل کنید.

کاهش وزن مجاز در دوران شیردهی و روزه داری روزه گرفتن برای مادران شيرده ­

اگر وزن شما بین نیم تا یک کیلو در ھفته کاھش یابد، مشکلی در تولید شیر شما ایجاد نخواھد کرد. اما اگر میزان از دست دادن وزنتان بیش از این باشد، باید با پزشک خود مشورت کنید و یا گرفتن روزه را متوقف نمایید.

نشانه های ضعف در کودک را بشناسید:

۱- تغییرات تغذیه و دفع کودک را زیرنظر داشته باشد. این تغییرات ممکن است نشان دھد که کودک شما به اندازه کافی شیر دریافت نمی کند و باید روزه خود را قطع کنید.

۲- کم شدن میزان پوشک ھای خیس کودک (در نوزادان زیر ۶ ماه پس از ھفته اول، ھر روز حداقل ۶ بار باید پوشکش خیس شده باشد) تقاضای شیر میکند، اما پس از شیرخوردن، احساس آرامش و رضایت ندارد و خیلی زود دوباره برای شیرخوردن گریه میکند.

۳- کاھش وزن داشته است یا وزنش تغییری نمی کند.

۴- کلا نا آرام شده است.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام