۰۶

همسرتان ساعت های طولانی را در محیط کار سپری کرده است. او برای انطباق با محیط جدید، یعنی خانه نیاز به فرصت دارد. انتظار نداشته باشید به محض ورود، بنشیند و درباره مسائل خانه با شما به بحث و گفت وگو بپردازد. معمولاً یک فرصت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای کفایت می کند.