۰۵

هیچ مردی قرار نیست شما را خوشحال کند. این کار مردها نیست. زنی که شاد باشد و این شادی را نشان دهد برای مردها بسیار مطلوب است چون مردها دوست دارند در پایان روز خسته کننده ای که داشته اند شما خوشحالشان کنید. آنها دوست دارند بتوانند کنار شما جلو تلویزیون بنشینند و یا شب ها که کنارتان می خوابند کاملاً شاد و راضی باشند. همسرتان می خواهد لبخند شما به او گرمای زندگی دهد و در کنار شما احساس آرامش کند.