۰۳

اعتماد به نفس داشته باشید؛ واقعیت این است که مردها دوست دارند فکر کنند که جایزه را برده اند. دوست دارند احساس کنند که خوش شانس ترین مرد هستند. همسرتان دوست دارد به شما پز بدهد. می خواهد بداند که می تواند با اطمینان شما را به خانه پیش مادرش بیاورد و یا به دوستانش معرفی کند و یا حتی در جلسات کاری خارج از محل کار شما را با خود پیش رئیسش ببرد چون شما باعث می شوید که او خوب به نظر برسد.